Algemene voorwaarden

Betalingen & Afspraken

1.1
Bij de eerste kennismaking zal een (kort) intakegesprek worden gehouden. Bij twijfel over een contra indicatie kan ik besluiten de massage niet uit te voeren of de behandeling te wijzigen. Heeft u enige twijfel of u wel een massage mag ondergaan neem dan eerst voor alle zekerheid contact op met uw behandelend arts.

1.2
De behandelingen dienen (indien niet vooraf betaald via online boeking) na de behandeling contant of per pin transactie te worden betaald.

1.3
Een gemaakte afspraak/behandeling moet minimaal 12 uur van te voren afgezegd of verzet worden! Is dat niet het geval dan ben ik helaas genoodzaakt u het behandeltarief voor 50% te factureren. Ook als u zonder afmelding niet verschijnt op de afspraak wordt de afspraak in rekening gebracht. Er wordt pas weer een nieuwe afspraak gemaakt na betaling van de factuur. 

1.4

Ocram massage is ingeschreven bij de KVK onder nummer 08149578.

btw-indentificatienummer: NL001383004B77
Bankgevens: IBAN : NL32KNAB0254903592  t.n.v. Ocram Massage o.v.v. het factuurnummer.

1.5

Ocram massage is niet verantwoordelijk/aansprakelijk voor schade ontstaan tijdens het behandelen of de gevolgen die voortvloeien uit het behandelen van niet door de cliënt genoemde symptomen, blessures of aandoeningen die eigenlijk een behandeling van een arts vereisen. Alle behandelingen die worden aangeboden zijn geen medische behandelingen. Alle behandelingen zijn voor rust en ontspanning. Indien u zich laat behandelen bij Ocram Massage,  is dit geheel op eigen risico.

 

 

Wijziging van de Algemene Voorwaarden
De Algemene Voorwaarden en de op de website vermelde informatie en tarieven kunnen door Ocram massage ten allen tijde gewijzigd worden.